APR – preporuka korisnicima da prijave za registraciju i ostale zahteve šalju poštom

Agencija za privredne registre preporučila je korisnicima da prijave za registraciju i ostale zahteve šalju poštom, na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, Beograd.

Pitanja u vezi procedura registracije i kretanju predmeta koji su primljeni u Agenciji, kao i pitanja koja su korisnici do sada postavljali lično u kancelarijama za pravnu pomoć, mogu se slati na adrese za prijem elektronske pošte, koje su objavljene na stranici Kontakti.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Povodom proglašenja pandemije Covid-19, preporučujemo korisnicima da prijave za registraciju i ostale zahteve šalju poštom, na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, Beograd.

Korisnike koji moraju lično da dođu u APR upozoravamo da smo, shodno Odluci o uvođenju vanrednog stanja Vlade Republike Srbije, primenili mere za sprečavanje širenja zaraze i ograničili broj građana koji u istom trenutku mogu biti prisutni u šalter sali Agencije, kao i da smo, do daljnjeg, ukinuli pravnu pomoć u kancelarijama Agencije.

Pomenute mere, Agencija je primenila sa ciljem smanjenja zdravstvenog rizika kako za korisnike, tako i za zaposlene u Agenciji, s obzirom da kroz šalter salu dnevno prođe i po više stotina građana, koji obavljaju različite administrativne poslove u Agenciji.

Iz navedenih razloga, Agencija, još jednom, preporučuje građanima da komuniciraju sa APR-om putem pošte, imajući u vidu da sa datumom prijema zahteva u sedištu Agencije u Beogradu počinju da teku rokovi za odlučivanje registratora po registracionim prijavama i zahtevima pravnih lica i preduzetnika.

Pitanja u vezi procedura registracije i kretanju predmeta koji su primljeni u Agenciji, kao i pitanja koja su korisnici do sada postavljali lično u kancelarijama za pravnu pomoć, mogu se slati na adrese za prijem elektronske pošte, koje su objavljene na stranici Kontakti.“

Podelite: