Завршен пријем извештаја за статистичке потребе за 2017. годину

Закључно са 28.2.2018. године примљено је више од 162.000 извештаја. 68% обвезника је доставило истовремено извештај за статистичке потребе и редовне годишње финансијске извештаје, 20% обвезника је доставило само извештаје за статистичке потребе и 12% обвезника је доставило изјаве о неактивности.

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину је 30.6.2018. године. И даље је могуће доставити Изјаву о неактивности за 2017. годину, али са накнадом увећаном за неблаговремено достављање.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре обавештава сва правна лица и прeдузетнике, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, да је успешно завршен пријем извештаја за статистичке потребе за 2017. годину, односно извештаја који се састављају за потребе државе и који се сагласно Закону о рачуноводству  достављају најкасније до краја фебруара.  

Закључно са 28.02.2018. године, у Агенцији је примљено више од 162.000 извештаја, дакле примљено је 8.000 извештаја више у односу на претходну годину. Од наведеног броја 20% обвезника је доставило извештаје за статистичке потребе самостално, 68% обвезника је искористило могућност истовременог достављања извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја са прописаном документацијом, а 12% обвезника је доставило изјаве о неактивности.

Од  данас, 1. марта 2018. године, обвезницима је у посебном информационом систему Агенције омогућено састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину са одговарајућом документацијом, чији је рок за достављање 30.06.2018. године, као и замена јавно објављених финансијских извештаја и прописане документације. Такође, обвезници могу и даље наставити са достављањем Изјава о неактивности за 2017. годину, али са накнадом увећаном за неблаговремено достављање.

Напомињемо да корисници који су креирали, али из неког разлога нису доставили Агенцији извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај са одговарајућом документацијом, да више то не могу да учине. Наиме, од данас они могу само да испуне обавезу достављања редовног годишњег финансијског извештаја са прописаном документацијом. Ако желе да испуне предметну обавезу они морају да у информационом систему креирају нови захтев – „Редовни годишњи финансијски извештај“ и да га доставе у складу са прописима и корисничким упутством за достављање те врсте извештаја.  

Све информације у вези са састављањем и достављањем поменутих извештаја налазе се на страници Регистра финансијских извештаја.

Још једном подсећамо да сва питања у вези састављања и достављања извештаја као и до сада могу слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs, sd@apr.gov.rs и finizvestaji@apr.gov.rs.“

Поделите: