Više od 70.000 preduzetnika prvi put predaje izveštaje preko APR

Agencija za privredne registre (APR) je saopštila da je za 70.000 povećan broj preduzetnika koji je u 2019. godini počeo da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i postao obveznik dostavljanja izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Za 2019. godinu su razvrstani u mikro pravna lica. Rokovi za dostavljanje izveštaja su:

  • Podaci za statističke potrebe – do 2. marta 2020. godine (isti rok je za istovremeno dostavljanje Podataka za statitičke potrebe i Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja),
  • Redovni godišnji finansijski izveštaj – do 30. juna 2020. godine,
  • Izjava o neaktivnosti (umesto prethodne dve tačke, ako nije imao poslovne događaje i nema imovinu i obaveze) – do 2. marta 2020. godine.

Ovi preduzetnici prikazuju u izveštajima za 2019. godinu samo podatke za tekuću godinu.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, za 70.000 se povećao broj preduzetnika koji su u 2019. godini svoje poslovne knjige počeli da vode po sistemu dvojnog knjigovodstva i koji su zbog toga, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, postali obveznici dostavljanja finansijskih i drugih izveštaja za 2019. godinu.

Preduzetnici koji su se prijavili u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu razvrstani su u mikro pravna lica i dužna su da putem posebnog informacionog sistema dostave Agenciji sledeće:

  • Podatke za statističke potrebe za 2019. godinu (putem zahteva SI), koji čine Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj – do 2. marta 2020. godine i
  • Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu (putem zahteva GFI), koji sadrži Bilans stanja i Bilans uspeha, a za preduzetnike koji su obveznici revizije i revizorski izveštaj (čiji je poslovni prihod ostvaren u 2018. godini bio veći od 4,4 miliona EUR (520.056 hiljada RSD) – do 30. juna 2020. godine ili
  • Izjavu o neaktivnosti za 2019. godinu, umesto napred navedenih izveštaja (putem zahteva Izjava o neaktivnosti), ukoliko preduzetnik nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama – do 2. marta 2020. godine.

Ukoliko se preduzetnici odluče da istovremeno dostave Podatke za statitičke potrebe i Redovni godišnji finansijski izveštaj, što je za njih vrlo preporučljivo, onda to treba da učine najkasnije do 2. marta 2020. godine (putem zahteva SI_GFI).

Prilikom dostavljanja navedenih izveštaja, preduzetnici koji su u 2019. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prikazuju podatke samo za tekuću, ne i za prethodnu poslovnu  godinu.

Na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu preduzetnici imaju obavezu, shodno Mišljenju Ministarstva finansija br. 011-00-916/2019-16 od 29.10.2019. godine, da se razvrstavaju na mikro, mala, srednja ili velika pravna lica u skladu sa kriterijumima propisanim novim Zakonom o računovodstvu. Tako utvrđena veličina se primenjuje u 2020. godini i utiče na obaveze preduzetnika za tu godinu (npr: ako se preduzetnik razvrsta kao srednje ili veliko pravno lice ima obavezu vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu).

Takođe, shodno Mišljenju Ministarstva finansija br. 011-00-1089/2019-16 od 17.12.2019. godine, obavezu vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu, imaju preduzetnici čiji je ukupan prihod ostvaren u 2019. godini veći od 4,4 miliona EUR (517.408 hiljada RSD), a razvrstani su kao mala ili mikro pravna lica.

Sve dodatne informacije dostupne su u delu Finansijski izveštaji, a za sva sporna pitanja otvorene su elektronske adrese: obveznicifi@apr.gov.rs (za sve u vezi sa obveznicima), finizvestaji@apr.gov.rs (za sve vrste izveštaja) i sd@apr.gov.rs (za tehnička pitanja i u vezi sa potpisivanjem zahteva i dokumentacije).“

Podelite: