Утицај на висину личне зараде предузетника када у поступку контроле по основу мањка није признат расход у пореском билансу, што је за последицу имало увећање опорезиве добити

Утицај на висину личне зараде предузетника опредељене као његово месечно лично примање и као основице пореза и доприноса у околностима када у поступку контроле од стране пореског органа, по основу мањка готових производа, није признат расход у пореском билансу за одређени порески период, што је за последицу имало увећање опорезиве добити по основу самосталне делатности за тај период

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00145/2022-04 од 22.2.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: