Утицај на висину личне зараде предузетника када у поступку контроле по основу мањка није признат расход у пореском билансу, што је за последицу имало увећање опорезиве добити

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: