Uticaj na visinu lične zarade preduzetnika kada u postupku kontrole po osnovu manjka nije priznat rashod u poreskom bilansu, što je za posledicu imalo uvećanje oporezive dobiti

Uticaj na visinu lične zarade preduzetnika opredeljene kao njegovo mesečno lično primanje i kao osnovice poreza i doprinosa u okolnostima kada u postupku kontrole od strane poreskog organa, po osnovu manjka gotovih proizvoda, nije priznat rashod u poreskom bilansu za određeni poreski period, što je za posledicu imalo uvećanje oporezive dobiti po osnovu samostalne delatnosti za taj period

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00145/2022-04 od 22.2.2022. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: