Услуге бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2019. годину

Агенција за привредне регистре ће од понедељка 4. маја 2020. године у услуге бонитета укључити податке из редовних финансијских извештаја за 2019. годину.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину бити доступне почев од понедељка, 4. маја 2020. године.

И у условима ванредног стања, проглашеног због пандемије изазване корона вирусом (КОВИД-19), Aгенција је у предвиђеном року обрадила редовне годишње финансијске извештаје за 2019. годину, које су обвезници доставили у складу с прописима и до сада је на својој интернет страници јавно објавила око 205.000 извештајa.

За правна лица и предузетнике чији су финансијски извештаји за 2019. годину јавно објављени као потпуни и рачунски тачни, припремљене су услуге бонитета – извештаји о бонитету за привредна друштва, установе и предузетнике и скоринг за привредна друштва у којима ће бити укључени подаци из тих извештаја.

Скоринг привредних друштава за период од 2015. до 2019. године утврђен је по иновираном моделу, који је дефинисан уз уважавање савремених трендова у пословању и модела  финансијског управљања, а полазећи од основних претпоставки финансијске анализе и представља трећу верзију оцене бонитета коју Агенција даје.

Будући да је рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину померен у складу са Уредбом коју је донела Влада Републике Србије, тзв „двоструки систем пружања услуга бонитета“ Агенција ће примењивати све до истека тог рока. Односно, за правна лица и предузетнике који још увек нису испунили обавезу достављања редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину, Агенција ће пружати услуге бонитета закључно са подацима из извештаја за 2018. годину све док не доставе потпун и рачунски тачан извештај за 2019. годину и исти се не објави на интернет страници, а најкасније до истека рока за достављање тих извештаја.

Корисницима предлажемо да пре наручивања извештаја или скоринга путем линка Претрага објављених финансијских извештаја (у одељку Јавно објављени финансијски извештаји)  провере да ли је за конкретно привредно друштво, установу или предузетника финансијски извештај за 2019. годину објављен. Уколико исти није објављен, предлажемо да провере да ли је тај извештај достављен Агенцији и статус његове обраде путем линка Претрага извештаја за 2019. годину у поступку обраде (у одељку Предмети у раду). Ако у извештају који је достављен има недостатака, обвезник исте мора отклонити, по процедури за обраду, како би он могао бити јавно објављен и укључен у извештаје о бонитету и скоринг.

Извештаји о бонитету са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину издаваће се по захтеву за хитну обраду само за оне обвезнике за које је редовни годишњи финансијски извештај за ту годину јавно објављен.

Истовремено, од 4. маја 2020. године, за привредна друштва чији су финансијски извештаји за 2019. годину јавно објављени, престаће да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2014. до 2018. године, пошто је за та привредна друштва утврђена нова оцена бонитета односно скоринг за период од 2015. до 2019. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји, на линку Евиденција издатих скоринга.

Подсећамо кориснике да су услуге бонитета доступне електронски, наручивањем путем апликације за наручивање извештаја о бонитету и апликације за наручивање скоринга. Такође, обзиром да је због проглашења пандемије КОВИД-19 до даљњег обустављен непосредан рад са странкама, захтеви се могу послати и поштом, у папирној форми, на адресу Агенције, Бранкова 25, 11000 Београд.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја дате су на интернет страници Агенције у делу Финансијски извештаји, у оквиру одељака АПР бонитет и еПодаци из финансијских извештаја на захтев корисника.“

Поделите: