Услуге бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2020. годину

Агенција за привредне регистре ће од понедељка 26. априла 2021. године учинити доступним услуге бонитета са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину бити доступне почев од понедељка, 26. априла 2021. године.

Извештаји о бонитету за привредна друштва, установе и предузетнике, као и скоринг привредних друштава, у којима су укључени подаци из редовних годишњих извештаја за 2020. годину издаваће се само за оне обвезнике за које су ти извештаји достављени, односно који су као потпуни и рачунски тачни јавно објављени на интернет страници Агенције.

За правна лица и предузетнике који још увек нису испунили обавезу достављања редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину Агенција ће пружати услуге бонитета закључно са подацима из извештаја за 2019. годину све док не доставе потпун и рачунски тачан извештај за 2020. годину и исти се не објави на интернет страници, а најкасније до истека рока за достављање тих извештаја прописаног Законом о рачуноводству, односно до 30. јуна 2021. године.

Корисницима предлажемо да пре наручивања извештаја или скоринга путем линка Претрага објављених финансијских извештаја (у одељку Јавно објављени финансијски извештаји)  провере да ли је за конкретно привредно друштво, установу или предузетника финансијски извештај за 2020. годину објављен. Уколико исти није објављен предлажемо да провере да ли је тај извештај достављен Агенцији и статус његове обраде путем линка Претрага извештаја за 2020. годину у поступку обраде (у одељку Предмети у раду). Ако у извештају који је достављен има недостатака обвезник исте мора отклонити, по процедури за обраду, како би он могао бити јавно објављен и укључен у извештаје о бонитету и скоринг.

Извештаји о бонитету са подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину издаваће се по захтеву за хитну обраду само за оне обвезнике за које је редовни годишњи финансијски извештај за ту годину јавно објављен.

Истовремено, од 26. априла 2021. године, за привредна друштва чији су финансијски извештаји за 2020. годину јавно објављени, престаће да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2015. до 2019. године, пошто је за та привредна друштва утврђена нова оцена бонитета односно скоринг за период од 2016. до 2020. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји, на линку Евиденција издатих скоринга.

Подсећамо кориснике да су услуге бонитета доступне електронски, наручивањем путем апликације за наручивање извештаја о бонитету и апликације за наручивање скоринга, као и подношењем захтева писаним путем (лично, поштом или факсом).

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја дате су на интернет страници Агенције у делу Финансијски извештаји, у оквиру одељака АПР бонитет и еПодаци из финансијских извештаја на захтев корисника.“

Поделите: