Usluge boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Agencija za privredne registre je od petka, 13. maja 2016. godine, u usluge boniteta uključila i podatke iz redovnih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu biti dostupni počev od petka, 13. maja 2016. godine.

Usled uključivanja podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu u sistem za pružanje usluga boniteta, u četvrtak 12. maja 2016. godine Registar finansijskih izveštaja će privremeno obustaviti izdavanje izveštaja o bonitetu i skoringa. Izdavanje izvornih finansijskih izveštaja će se odvijati redovno, po već ustaljenoj proceduri.  

Istovremeno, od 13. maja 2016. godine će prestati da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2010. do 2014. godine, s obzirom da je utvrđena nova ocena boniteta privrednih društava odnosno skoring za period od 2011. do 2015. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na internet stranici Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Budući da je u skladu sa Zakonom o računovodstvu rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu najkasnije do kraja juna meseca 2016. godine izveštaji o bonitetu za privredna društva, ustanove i preduzetnike, kao i skoring privrednih društava, u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih izveštaja za 2015. godinu izdvaće se za one obveznike za koje su ti izveštaji dostavljeni kao potpuni i računski tačni i javno objavljeni na internet stranici APR.

Za  pravna lica i preduzetnike za koje redovni finansijski izveštaj za 2015. godinu nije javno objavljen usluge boniteta pružaće se bez podataka za tu godinu, sve dok ne dostave potpun i računski tačan izveštaj i isti se ne objavi na internet stranici APR.

Predlažemo korisnicima da pre naručivanja izveštaja ili skoringa putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja počev od 2014. provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika taj izveštaj objavljen.

Izveštaji o bonitetu izdavaće se po zahtevu za hitnu obradu samo za one obveznike za koje je redovni godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu javno objavljen.

U slučaju da je redovni godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu podnet APR, a da nije javno objavljen potrebno je da, korisnik usluge dostavi podatke o pravnom licu ili preduzetniku na koga se traženi izveštaj odnosi na i-mejl adresu bonitet@apr.gov.rs.

Istovremeno, potrebno je proveriti status obrade redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu putem linka Pretraga postupka obrade izveštaja za 2015. godinu u delu Predmeti u radu. Ako u izveštaju koji je dostavljen APR ima nedostataka obveznik iste mora otkloniti, po proceduri za obradu, kako bi izveštaj mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga iz Registra finansijskih izveštaja dostupne su na internet stranici Agencije u odeljku Finansijski izveštaji – Usluge iz Registra.“

Podelite: