Услуге бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2015. годину

Агенција за привредне регистре је од петка, 13. маја 2016. године, у услуге бонитета укључила и податке из редовних финансијских извештаја за 2015. годину.

У наставку преносимо у целости саопштење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета у којима су укључени подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину бити доступни почев од петка, 13. маја 2016. године.

Услед укључивања података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину у систем за пружање услуга бонитета, у четвртак 12. маја 2016. године Регистар финансијских извештаја ће привремено обуставити издавање извештаја о бонитету и скоринга. Издавање изворних финансијских извештаја ће се одвијати редовно, по већ устаљеној процедури.  

Истовремено, од 13. маја 2016. године ће престати да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2010. до 2014. године, с обзиром да је утврђена нова оцена бонитета привредних друштава односно скоринг за период од 2011. до 2015. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји, на линку Евиденција издатих скоринга.

Будући да је у складу са Законом о рачуноводству рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину најкасније до краја јуна месеца 2016. године извештаји о бонитету за привредна друштва, установе и предузетнике, као и скоринг привредних друштава, у којима су укључени подаци из редовних годишњих извештаја за 2015. годину издваће се за оне обвезнике за које су ти извештаји достављени као потпуни и рачунски тачни и јавно објављени на интернет страници АПР.

За  правна лица и предузетнике за које редовни финансијски извештај за 2015. годину није јавно објављен услуге бонитета пружаће се без података за ту годину, све док не доставе потпун и рачунски тачан извештај и исти се не објави на интернет страници АПР.

Предлажемо корисницима да пре наручивања извештаја или скоринга путем линка Претрага објављених финансијских извештаја почев од 2014. провере да ли је за конкретно привредно друштво, установу или предузетника тај извештај објављен.

Извештаји о бонитету издаваће се по захтеву за хитну обраду само за оне обвезнике за које је редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину јавно објављен.

У случају да је редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину поднет АПР, а да није јавно објављен потребно је да, корисник услуге достави податке о правном лицу или предузетнику на кога се тражени извештај односи на и-мејл адресу bonitet@apr.gov.rs.

Истовремено, потребно је проверити статус обраде редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину путем линка Претрага поступка обраде извештаја за 2015. годину у делу Предмети у раду. Ако у извештају који је достављен АПР има недостатака обвезник исте мора отклонити, по процедури за обраду, како би извештај могао бити јавно објављен и укључен у извештаје о бонитету и скоринг.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја доступне су на интернет страници Агенције у одељку Финансијски извештаји – Услуге из Регистра.“

Поделите: