Uskoro kod trgovaca usluga podizanja gotovog novca prilikom plaćanja platnom karticom

Narodna banka Srbije je obavestila javnost da će u narednom periodu biti uvedena nova usluga – građanima će biti omogućeno da prilikom plaćanja platnom karticom u objektima koji se bave trgovinskom delatnošću istovremeno podignu i gotov novac. Ova vrsta usluge je u svetu poznata pod nazivom cash back (keš bek).

Primera radi, kada potrošač u trgovinskom objektu plaća karticom robu u vrednosti od 2.000 dinara, mogao bi da podigne i određeni iznos dinara u gotovini (npr. 1.000 dinara).

Cash back usluga ne zahteva izdavanje posebnog odobrenja trgovcima niti postoje smetnje za pružanje ove usluge sa stanovišta propisa koji regulišu oblasti platnog prometa i trgovine. Odluku o tome da se ova usluga omogući treba da donesu kartični sistemi, izdavaoci i prihvatioci platnih kartica.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Narodne banke Srbije:

„Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija obaveštavaju javnost da će u narednom periodu biti uvedena nova usluga, u svetu poznata kao cash back. Ova usluga podrazumeva da će građani tokom kupovine robe i usluga u objektima koji se bave trgovinskom delatnošću, uz plaćanje platnom karticom, moći istovremeno da podignu i gotov novac kod prodavca na POS terminalu, na samom prodajnom mestu.

Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija ističu da, sa aspekta njihove nadležnosti, ne postoje smetnje za pružanje ove usluge, a odluka o tome da se potrošačima i trgovcima omogući ta usluga – jeste na kartičnim sistemima, izdavaocima i prihvatiocima platnih kartica. Cash back usluga može biti omogućena u svim objektima koji se bave trgovinskom delatnošću i imaju POS terminale – u prodavnicama, kioscima, supermarketima, megamarketima i dr. Uslov za pružanje cash back usluge jeste da je isplata gotovine povezana s transakcijom kojom se plaćaju roba i usluga.

Konkretno, to bi značilo da bi potrošač, kada u supermarketu plaća karticom robu u vrednosti od 2.000 dinara, mogao i da podigne određeni iznos dinara u gotovini (npr. 1.000 dinara), tako da obe transakcije izvrši jednim korišćenjem platne kartice na POS terminalu (u konkretnom primeru, u iznosu od 3.000 dinara). Maksimalni iznos gotovine koji se može podići, po pravilu, uređuje se pravilima rada kartičnih sistema, pri čemu trgovac može odrediti i niži iznos, o čemu je dužan da obavesti potrošača. Takođe, pravilima rada kartičnih sistema najčešće se ne propisuje minimalna vrednost robe koja se kupuje kao uslov da bi se isplatio gotov novac.

Iz ugla trgovaca, ova opcija podrazumeva da se gotovina u blagajni, isplatom potrošaču, pretvara u depozitni novac na računu trgovca (koji se prenosi s računa potrošača na račun trgovca), čime trgovac ispunjava deo obaveze uplate pazara na tekući račun, koja je propisana Zakonom o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost. Na taj način smanjuje se i broj odlazaka trgovaca u banku radi uplate pazara, čime se smanjuju i bezbednosni rizici povezani s time, kao i troškovi koje trgovci imaju po osnovu naknada koje plaćaju banci.

Cash back usluga ne zahteva izdavanje posebnog odobrenja trgovcima (jer ne predstavlja platnu uslugu na koju se primenjuje Zakon o platnim uslugama). Kod trgovca, menja se samo oblik primljenog novca – pazar prelazi u depozitni novac za iznos gotovine koji se isplati potrošaču.

Ova usluga predstavlja dodatni način da se podigne gotovina, što je posebno značajno za stanovništvo u sredinama u kojima ne postoji razvijena mreža bankomata. Takođe, potrošač štedi vreme, budući da ne treba da razmišlja o odlasku na drugo mesto kako bi podigao gotovinu sa svog računa.

Uvereni smo da će stvaranje uslova za pružanje navedene usluge doprineti većoj upotrebi platnih kartica i drugih savremenih oblika plaćanja, smanjiti obim sive ekonomije i podstaći građane da koriste finansijske usluge, što su pretpostavke stabilnog i održivog privrednog rasta.“

Podelite: