Информације за трговце о правима које им доноси Закон о међубанкарским накнадама

Народна банка Србије припремила је летак за трговце којим се на јасан и прегледан начин информишу о правима које им доноси Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица. Посебно су истакнути практични савети усмерени ка јачању позиције првенствено малих трговаца у односу с банкама, које су им до сада наметале високе трошкове прихватања, а које је у крајњој инстанци плаћало друштво у целини.

Ограничавањем међубанкарских накнада и увођењем транспарентних правила пословања и фер пословне праксе, очекује се да ће смањити трошкови прихватања, проширити прихватна мрежа, као и да ће се повећати безготовинска плаћања са свим њиховим макроекономским позитивним ефектима.

Извор: Народна банка Србије

Поделите: