Већина банака снизила трговачке накнаде за платне картице

Народна банка Србије обавештава да је, на основу прикупљених информација које се односе на период од 17.12.2018. (када је почела примена Закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица) до 31.12.2018. године, установљено да је већина банака смањила трговачке провизије за платне картице.

Подсећамо да је Народна банка за трговце објавила летак са питањима и одговорима у вези са овом темом:

Водич за трговце – Закон о међубанкарским накнадама

У наставку преносимо у целости обавештење Народне банке Србије:

„Народна банка Србије прикупља податке о уговореним трговачким накнадама, које су банке уговарале с трговцима пре почетка и након почетка примене Закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица (у даљем тексту: Закон), како би пратила ефекте ограничавања међубанкарских накнада на висину трговачке накнаде.

Прихватањем платних картица на продајним местима бави се 11 банака. Прикупљени подаци показују да се трговачке накнаде разликују од банке до банке, а различите су и по картичном бренду и величини трговца.

На основу прикупљених информација, које се односе на период од ступања на снагу Закона, од 17. децембра до 31. децембра 2018. године, ефекти ограничавања међубанкарских провизија на трговачке провизије су следећи: 

  • Већина банака je смањила трговачке провизије, поједине трговачке провизије снижене су за 0,5 процентних поена; 
  • Поједини прихватиоци су у већој мери снизили провизије мањим трговцима него другим категоријама трговаца.

Напомињемо да се ради о подацима који се односе на првих 14 дана од почетка примене Закона, и то у условима када су све картичне шеме донеле одлуке да примењују ниво међубанкарских накнада, који је био очекиван да ће бити у примени, у складу са Законом, од јуна 2019. године и који подразумева накнаде од највише 0,2% за дебитне и 0,3% за кредитне картице (у прелазном периоду био је предвиђен максимум од 0,5% за дебитне и 0,6% за кредитне картице).

Народна банка Србије позива банке да у што краћем периоду преиспитају своје пословне одлуке у вези с трговачким накнадама и да на оптималан начин искористе потенцијал снижавања међубанкарских провизија на европски ниво, а које, подсећамо, представљају основну компоненту трговачких провизија. Само на тај начин може се остварити заједнички циљ свих учесника на тржишту платних картица, а то је повећање броја прихватних места, као предуслова за раст броја картичних трансакција.

Такође, позивамо трговце да, у складу с препорукама из нашег летка, у случају да нису задовољни, траже снижење накнада од своје банке, односно да траже понуде од других банака.

Народна банка Србије ће наставити да спроводи активности усмерене на снижавање трговачких провизија ради подстицања безготовинских плаћања у улози катализатора промена у платним системима.

Подсећамо банке да у случају да висина трговачке накнаде буде несразмерна стварним трошковима пружања ове услуге ‒ Народна банка Србије, уз прибављање претходног мишљења Комисије за заштиту конкуренције, може прописати и највиши процентуални и/или фиксни износ трговачке накнаде који се може наплатити за извршење те услуге.“

Поделите: