Упоредни преглед накнада пружалаца платних услуга и једноставнији поступак промене платног рачуна

Од 17. марта 2019. године је почела примена одредаба Закона о изменама и допунама Закона о платним услугама, којом је предвиђена већа транспарентност накнада које наплаћују пружаоци платних услуга, боља информисаност и већа заштита корисника платних услуга.

Народна банка Србије је на својој интернет презентацији, на адреси

 https://ppu.nbs.rs/WebSite/

објавила податке о накнадама пружалаца платних услуга за платне услуге (за оне које се налазе на листи репрезентативних платних услуга, као и за услугу уплате готовог новца на туђ платни рачун).

Тиме ће корисник на једноставан и брз начин моћи да упореди понуду и тарифе накнада код различитих пружалаца платних услуга. Пружаоци платних услуга имају законску обавезу да редовно ажурирају те податке.

Једна од новина је и да ће корисник платних услуга моћи да покрене поступак промене платног рачуна давањем овлашћења новом пружаоцу платних услуга. Цео процес око отварања новог рачуна, пребацивања трајних налога, директних задужења и евентуалног затварања старог рачуна, обавља нови пружалац платних услуга на основу добијеног овлашћења.

У наставку преносимо саопштење Народне банке Србије:

„Примена одредаба Закона о изменама и допунама Закона о платним услугама којима је предвиђена већа транспарентност накнада које наплаћују пружаоци платних услуга, боља информисаност и већа заштита корисника платних услуга почела је 17. марта (осим одредаба чл. 28. до 30. овог закона, које ће се примењивати од дана приступања Републике Србије Европској унији).

Најзначајније новине које доноси Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама односе се на стандардизацију терминологије у области платних услуга како би корисници могли да се на једноставан начин упознају са значењем најзначајнијих платних услуга, као и да брзо и лако упореде понуду и тарифе различитих пружалаца платних услуга. С тим циљем, Народна банка Србије је утврдила листу репрезентативних услуга, на којој се налази 14 најзначајнијих платних услуга за потрошаче и 18 платних услуга за правна лица и предузетнике. Наведена листа обавезна је за све пружаоце платних услуга и они ће морати да је учине лако доступном, односно да је у предуговорној фази на захтев корисника доставе без накнаде.

Поред тога, пружалац платних услуга мораће да припреми Преглед услуга и накнада повезаних с платним рачуном на обрасцу који је утврдила Народна банка Србије и који садржи списак услуга с поменуте листе репрезентативних услуга које пружалац платних услуга има у понуди и податке о појединачној накнади за сваку такву услугу.

Значајну новину представља и то што ће пружалац платних услуга бити дужан да, најмање једном годишње, достави кориснику извештај о свим наплаћеним накнадама за услуге повезане с његовим платним рачуном, такође на обрасцу који је утврдила Народна банка Србије. На овај начин, корисник платних услуга имаће увид у годишњи, збирни износ наплаћених накнада по појединачним услугама и збирно за све услуге, што ће му омогућити да стекне слику о томе колико новца годишње укупно издваја за плаћање појединачних различитих накнада за услуге повезане с платним рачуном. Пружаоци платних услуга су у обавези да потрошачима доставе овај извештај једном годишње, и то најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину. Једном годишње, пружаоци платних услуга доставиће извештај о наплаћеним накнадама и предузетницима и правним лицима, али на захтев ових корисника (с обзиром на то да многи од њих због свог пословања на дневном нивоу добијају податке о накнадама које плаћају пружаоцима платних услуга).

Истичемо да је Народна банка Србије на својој интернет презентацији објавила податке о накнадама пружалаца платних услуга за платне услуге (за оне које се налазе на листи репрезентативних платних услуга, као и за услугу уплате готовог новца на туђ платни рачун). На тај начин, на једном месту су прегледно дате све услуге с листе репрезентативних услуга и накнаде које различити пружаоци платних услуга наплаћују за те услуге. Биће то најлакши и најбржи начин да корисник упореди понуду и тарифе накнада код различитих пружалаца платних услуга и определи се за оног који му највише одговора. Пружаоци платних услуга одговорни су за тачност података објављених на интернет презентацији Народне банке Србије и имаће законску обавезу да редовно ажурирају ове податке, како би корисници платних услуга располагали ажурним и поузданим информација.

Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима могу се видети на интернет презентацији Народне банке Србије, као и на интернет презентацији Твој новац.

Указујемо и на то да су од 17. марта 2019. почеле да се примењују и одредбе Закона о изменама и допунама Закона о платним услугама којима се уређује поступак промене платног рачуна с претходног код новог пружаоца платних услуга и одредбе којима се кориснику платних услуга – потрошачу гарантује право на платни рачун са основним услугама.

Наиме, корисници платних услуга који сматрају да уговорени начин и услови пружања платних услуга повезаних с платним рачуном више не одговарају њиховим интересима или да би им други пружалац платних услуга пружио повољније услове – моћи ће да дају овлашћење новом пружаоцу платних услуга и тиме да покрену поступак промене платног рачуна. Одредбе овог закона имају за циљ да, са аспекта корисника платних услуга, поједноставе иначе сложен процес промене рачуна, с обзиром на то да тај процес захтева отварање новог платног рачуна, пребацивање трајних налога, директних задужења, и евентуално затварање старог платног рачуна. Како би корисник платних услуга био поштеђен различитих административних препрека, све што треба да уради јесте да новом пружаоцу платних услуга поднесе писмено овлашћење за промену рачуна. Након тога, тај пружалац платних услуга дужан је да у блиској сарадњи с претходним пружаоцем платних услуга, у законом утврђеним роковима, размени све потребне информације како би кориснику омогућио коришћење новог платног рачуна и услуга повезаних с тим рачуном. Пружаоци платних услуга дужни су да корисницима пруже сву потребну помоћ и да их благовремено и јасно упознају с условима и трајањем поступка за промену рачуна.

Одредбе којима се уређује право на платни рачун са основним услугама треба да подстакну већу финансијску инклузију и лакши приступ платном рачуну и савременим платним услугама, које корисницима доносе ниже трошкове и мање ризике, а уједно повећавају удео безготовинских плаћања, што утиче на смањење сиве економије, као и на смањење ризика од прања новца.

Платни рачун са основним услугама до сада није био прописан у позитивном законодавству Републике Србије и први пут се законом прописује да тај платни рачун обухвата услуге које омогућавају уплате и исплате готовог новца на платни рачун, односно с платног рачуна и услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун директним задужењем, коришћењем платне картице (укључујући плаћања путем интернета) и трансфером одобрења, укључујући трајни налог (на одговарајућим уређајима, шалтерима банака и коришћењем интернета).

Народна банка Србије верује да ће све наведено допринети већој транспарентности и упоредивости накнада које наплаћују пружаоци платних услуга, а последично и њиховом снижавању, с обзиром на то да је у интересу пружалаца платних услуга да воде ценовну политику која ће им омогућити конкурентност на тржишту како би привукли нове и задржали постојеће клијенте.“

Поделите: