Uplate poreza i doprinosa za paušalce – prema PIB ili BOP

Poreska uprava je u saopštenju objasnila kako obveznici koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđen prihod („paušalci“) treba da vrše uplate poreza i doprinosa tokom 2017. i 2018. godine.

Paušalci koji su registrovani zaključno sa krajem 2016. godine:

  • uplate koje se odnose na period do kraja 2017. godine (zaključno sa konačnom obavezom za 2017) se uplaćuju sa pozivom na broj u čijoj je strukturi PIB.
  • uplate koje se odnose na period od početka 2018. godine (počev od akontacije za januar 2018 koja se plaća do 15. februara 2018) se uplaćuju sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja plaćanja).

Paušalci koji su registrovani u toku 2017. godine:

  • sve uplate se uplaćuju sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, s tim što će za uplate počev od akontacije za januar 2018. imati novi BOP u odnosu na onaj koji koriste za 2017. godinu.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Poreske uprave:

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe u skladu sa navedenim, kako bi iste bile pravilno izvršene, što će i u samim poreskim rešenjima biti iskazano.

Naime, obveznicima koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontacije u 2017. godini, zaključno sa akontacijom za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB. Počev od privremene akontacije  za januar 2018. godine koja dospeva 15. februara 2018. godine,  obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja plaćanja) koji se automatski generiše i važi za konkretnu godinu i čija je struktura prikazana u samom rešenju.

Obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine, uplate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalno utvrđeni prihod, vrše prema BOP-u, počev od utvrđenih akontacija za 2017. godinu, osim  što će zaključno sa akontacijom za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, biti generisan BOP različit od BOP 1, koji će koristiti za uplatu privremenih akontacija u 2018. godini, počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15. februara 2018. godine.“

Podelite: