Обавештење за предузетнике и посебне категорије обвезника у вези позива на број код уплате пореза и доприноса

Предузетници који порез и доприносе плаћају на стварни и паушално утврђени приход, почев од аконтације за јануар 2018. године (доспева 15. фебруара 2018) уплату врше са позивом на број одобрења у чијој је структури БОП.

Посебне категорије обвезника попут пољопривредника, свештених лица и верских службеника, самосталних уметника, домаћих држављана запослених у иностранству и инопензионера, којима Пореска управа обавезу утврђује решењем, доприносе за обавезно социјално осигурање за 2018. годину измирују према БОП-у.

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

„Порески обвезници – власници самосталне делатности који порез и доприносе за обавезно социјално осигурање на приходе од самосталне делатности плаћају на стварни и паушално утврђени приход, а који континуирано обављају делатност, аконтацију за децембар 2017. године, која доспева 15. јануара 2018. године, уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури ПИБ. Почев од привремене аконтације за јануар 2018. године, која доспева 15. фебруара 2018. године, па надаље, аконтације се уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури БОП, који је за „паушалце“ исказан у решењу Пореске управе, а за обвезнике самосталних делатности који порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају на стварни приход у обавештењу о успешном пријему електронске пореске пријаве.

Обвезници који су основани у 2017. години, као и обвезници који су у току 2017. године, наставили да обављају делатност након привременог прекида, уплату аконтације пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за децембар 2017. године, а која доспева 15. јануара 2018. године врше према БОП-у који им је додељен за 2017. годину. Привремене аконтације почев од  јануара 2018. године, а која доспева 15. фебруара 2018. године, исто су дужни да уплаћују  према БОП-у који им је додељен за 2018. годину.

Коначна обавеза за 2017. годину уплаћује се са позивом на број одобрења, у чијој је структури ПИБ, осим за новоосноване обвезнике у 2017. години, као и за обвезнике који су у току 2017. године наставили са обављањем делатности након привременог прекида који обавезе уплаћују према БОП-у. Посебне категорије обвезника попут пољопривредника, свештених лица и верских службеника, самосталних уметника, домаћих држављана запослених у иностранству и инопензионера, којима Пореска управа обавезу утврђује решењем, доприносе за обавезно социјално осигурање за 2018. годину измирују према БОП-у, почев од аконтације која доспева 15. фебруара 2018. године, а што је назначено и у самом решењу пореског органа, које је обвезницима достављено током 2017. године.“

Поделите: