Уплате пореза и доприноса за паушалце – према ПИБ или БОП

Пореска управа је у саопштењу објаснила како обвезници који порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају на паушално утврђен приход („паушалци“) треба да врше уплате пореза и доприноса током 2017. и 2018. године.

Паушалци који су регистровани закључно са крајем 2016. године:

  • уплате које се односе на период до краја 2017. године (закључно са коначном обавезом за 2017) се уплаћују са позивом на број у чијој је структури ПИБ.
  • уплате које се односе на период од почетка 2018. године (почев од аконтације за јануар 2018 која се плаћа до 15. фебруара 2018) се уплаћују са позивом на број у чијој је структури БОП (број одобрења плаћања).

Паушалци који су регистровани у току 2017. године:

  • све уплате се уплаћују са позивом на број у чијој је структури БОП, с тим што ће за уплате почев од аконтације за јануар 2018. имати нови БОП у односу на онај који користе за 2017. годину.

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

Обавезе које су утврђене решењима за 2015. и 2016. годину, као и коначне обавезе за 2017. годину, обвезници уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури ПИБ, док обвезници који су самосталну делатност регистровали у току 2017. године све обавезе уплаћују према БОП-у. Приликом уплате пореских обавеза, сви порески обвезници треба да поступе у складу са наведеним, како би исте биле правилно извршене, што ће и у самим пореским решењима бити исказано.

Наиме, обвезницима који континуирано обављају делатност, аконтације у 2017. години, закључно са аконтацијом за децембар 2017. године, која доспева 15. јануара 2018. године, уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури ПИБ. Почев од привремене аконтације  за јануар 2018. године која доспева 15. фебруара 2018. године,  обвезници уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури БОП (број одобрења плаћања) који се аутоматски генерише и важи за конкретну годину и чија је структура приказана у самом решењу.

Обвезници који су самосталну делатност регистровали у току 2017. године, уплате пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушално утврђени приход, врше према БОП-у, почев од утврђених аконтација за 2017. годину, осим  што ће закључно са аконтацијом за децембар 2017. године, која доспева 15. јануара 2018. године, бити генерисан БОП различит од БОП 1, који ће користити за уплату привремених аконтација у 2018. години, почев од привремене аконтације за јануар 2018. године, која доспева 15. фебруара 2018. године.“

Поделите: