Troškovi prevoza – prepiska PKS i Poreske uprave i šta dalje

Privredna komora Srbije počev od 6. maja šalje privrednim subjektima odgovor dobijen od Poreske uprave na molbu da zauzme stav u vezi troškova za dolazak i odlazak sa rada kako bi se otklonile nedoumice u vezi sa postupanjem u praksi.

1. Pitanje PKS

Prenosimo tekst mejla koji je PKS poslala Poreskoj upravi 9. aprila 2019. godine:

„Privrednoj komori Srbije obratio se značajan broj privrednih subjekata povodom Mišljenja Ministarstva finansija broj 011-00-12/2019-04 od 01. februara 2019. godine, koje se odnosi na verodostojnu računovodstvenu ispravu na osnovu koje poslodavac knjiži obavezu i vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima.

Imajući u vidu da navedeno Mišljenje izaziva brojne nedoumice u vezi njegove primene i sprovođenja u praksi, kao i nesigurnost u postupanju privrednih društava, Privredna komora Srbije obratila se Ministarstvu finansija.

Dana 04.04.2019. godine održan je sastanak u Ministarstvu finansija, kome su pored predstavnika Ministarstva i Privredne komore Srbije, prisustvovali i predstavnici poslovne zajednice.

Nakon obavljenih konsultacija sa Ministarstvom finansija i date instrukcije od strane Ministarstva da je po pitanju postupanja Poreske uprave u praksi i primene predmetnog Mišljenja od strane poreskih inspektora potrebno da se obratimo Poreskoj upravi RS, kao i imajući u vidu da je predmetno Mišljenje izazvalo dosta polemike u praksi i veliko interesovanje članica Privredne komore Srbije, molba Privredne komore Srbije je da Poreska uprava Srbije u što kraćem roku zauzme stav i objavi Obaveštenje koje bi bilo javno dostupno za sve poreske obveznike kako bi se otklonile nedoumice u vezi sa postupanjem u praksi.“

2. Odgovor Poreske uprave

Iz kabineta direktora Poreske uprave nedavno je poslat odgovor Privrednoj komori.

S obzirom da je odgovor PU priložen u word fajlu, bez zaglavlja i bez imena i prezimena ili potpisa, kontaktirali smo Poresku upravu kako bismo dobili potvrdu o autentičnosti tog dokumenta. Od direktora sektora za kontrolu Poreske uprave dobili smo potvrdu da se radi o njihovom dokumentu.

Dokument Poreske uprave možete pogledati i preuzeti ovde:

Odgovor Poreske uprave Privrednoj komori Srbije

3. Novine u odnosu na mišljenje Ministarstva finansija

Odgovor Poreske uprave se uglavnom sastoji od odredaba Zakona o radu, odredaba Zakona o porezu na dohodak građana i delova mišljenja Ministarstva finansija broj 011-00-12/2019-04 od 1.2.2019. godine.

Međutim, u tom odgovoru postoje i novine u odnosu na pomenuto mišljenje:

„… poslodavci – poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila i sl. na osnovu kojih, u kontroli dokazuju da predmetne isplate, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada.“

„… pri čemu je neophodno da poslodavac za isplaćene troškove prevoza zaposlenima poseduje dokaze da isti, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, kao što su: računi za kupovinu mesečnih preplatnih karata, dnevnih karata ili karata za jednu vožnju u javnom pervozu, fiskalni isečci i računi za gorivo na ime primaoca naknade, u slučaju korišćenja sopstvenog vozila, pri čemu je neophodno da količina goriva, u računima kojima se pravda gorivo utrošeno za prevoz zaposlenog, od mesta stanovanja do mesta rada, odgovara stvarnoj potrošnji goriva za tu relaciju. Način merenja udaljenosti mesta stanovanja zaposlenog od mesta rada, kao i normativ potrošnje goriva za tu relaciju, utvrđuje sam poreski obveznik u svojim aktima.“

4. Šta dalje?

U prethodnom komentaru u vezi sa ovim pitanjem smo objasnili zašto smatramo da se radi o marketinškoj kampanji koja ima za cilj povećanje prodaje mesečnih pretplatnih karata Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd.

S obzirom na negativne komentare u stručnoj javnosti povodom mišljenja Ministarstva finansija, dostavljanje privrednim subjektima od strane PKS ovakvog odgovora Poreske uprave izgleda kao nastavak marketinške kampanje.

Po nama cilj marketinške kampanje je sledeći: da se stvori iluzija da u slučaju isplate troškova prevoza u novcu morate imati račune koji pravdaju te isplate. U odgovoru PU nema obrazloženja za tvrdnje o obavezi posedovanja dokaza (računa) da isplate za prevoz zaista predstavljaju naknadu troškova prevoza. Nigde se ne spominju odredbe propisa koje to regulišu, jer takve odredbe ne postoje.

U Poreskoj upravi smo dobili informaciju da će u toku sledeće radne nedelje (20.5 – 24.5) biti završena i objavljena Instrukcija u vezi troškova za dolazak i odlazak sa rada. U tom smislu je racionalno sačekati tu Instrukciju kako bi se mogla analizirati njena sadržina i kako bi se na osnovu toga planirali dalji koraci u vezi sa ovim pitanjem.

Podsećamo čitaoce i na prethodne komentare Neobiltena u vezi sa ovim pitanjem:

Mišljenje Ministarstva finansija u vezi troškova za dolazak i odlazak sa rada – kritički osvrt

Troškovi prevoza – iznos koji je poslodavac obavezan da isplati i neoporezivi iznos

Podelite: