Исплата трошкова за долазак и одлазак са рада у новцу

Иако смо недавно објавили коментар поводом мишљења Министарства финансија у вези трошкова за долазак и одлазак са рада (број 011-00-12/2019-04 од 1.2.2019. године), а с обзиром на утицај које ово питање има на све привредне субјекте у Србији, одлучили смо да свима који су заинтересовани за ову тему дамо предлог једноставног начина исплате трошкова превоза у новцу.

Мишљење Министарства финансија је само део маркетиншке кампање која има за циљ да се повећа продаја месечних претплатних карата Градског саобраћајног предузећа Београд. Кампања је почела пре неколико месеци слањем препоруке организацијама из јавног сектора да за своје запослене купују месечне претплатне карте, затим је Министарство финансија донело спорно мишљење, па су бројни званичници дали изјаве за медије на ову тему. Кампања је настављена ових дана слањем позива директорима већих фирми у Београду да за своје запослене купују месечне претплатне карте (документ можете погледати овде).

Спровођењем ове кампање створена је илузија да постоје само две могуће опције у вези са трошковима превоза: или куповина месечних претплатних карата или сакупљање рачуна уколико се исплата врши у новцу. Наравно, код опције сакупљања рачуна се поставља питање рационалности и економичности таквог поступања, поред низа других питања и недоумица. Тако у ствари остаје само једна „исправна“ опција: да се купују месечне претплатне карте.

Међутим, наш предлог полази од претпоставке да постоји још једна, трећа опција: да се врши исплата трошкова превоза у новцу без сакупљања рачуна. Детаљно образложење ове опције дали смо у претходним коментарима које смо објавили на Необилтену (доступно само претплатницима):

Мишљење Министарства финансија у вези трошкова за долазак и одлазак са рада – критички осврт

Трошкови превоза – износ који је послодавац обавезан да исплати и неопорезиви износ

Напомињемо да смо у првом коментару објаснили зашто не постоји могућност да се трошак за превоз запосленог третира као недокументовани трошак из члана 7а Закона о порезу на добит.

За исплату трошкова превоза у новцу предлажемо следеће:

1. Приликом исплате трошкова превоза у новцу, примењивати одредбе Закона о раду (члан 118 – у вези обавезности и висине накнаде) и Закона о порезу на доходак грађана (члан 18 – у вези неопорезивог износа).

Напомена: тренутни неопорезиви износ није 3.914 динара, већ највише 3.914 динара.

2. За сваког запосленог направити званични обрачун у писменој форми, у којем је приказана адреса становања и колико износи цена јавног саобраћаја за његов долазак и одлазак са рада (на основу званичних података који се могу наћи на интернету – навести или одштампати извор података). Овај документ треба да буде потписан од стране одговорног лица или лица овлашћеног од стране одговорног лица.

Алтернативно могуће је имати збирни списак запослених са обрачунима, који се ажурира када се мења број запослених.

3. Утврдити општим актом шта се сматра веродостојном рачуноводственом исправом за исплату трошкова превоза у новцу. Ово може бити учињено као допуна неког од постојећих општих аката из области рачуноводства или као посебан општи акт (нпр. Правилник о  рачуноводственим исправама за исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада у новцу – пример погледајте овде).

Веродостојне рачуноводствене исправе су:

  • појединачни обрачуни за запослене који садрже обрачун са подацима неопходним за исплату (или збирни списак запослених са обрачунима који садрже податке неопходне за исплату) из тачке 2,
  • изводи банке (ако се исплата врши на текући рачун),
  • налози благајни за исплату потписани од стране запослених (ако се исплата врши у готовом новцу).

На крају, ево нашег одговора на питање о могућем поступању инспекцијских органа у складу са тезом да је за исплате у новцу обавезно сакупљање рачуна:

Мишљења смо да ово питање неће бити предмет контроле на тај начин. Наиме, сматрамо да они који су покренули ову кампању неће ризиковати да надлежни инспекцијски орган у евентуалном управном спору изгуби, јер би након тога део „успеха“ који је остварен био поништен (многи који су прешли на куповину претплатних карата би се вратили на исплату трошкова превоза у новцу).

Поделите: