Смернице за утврђивање и евидентирање стварног власника

Допуна 21.9.2020.
Нова верзија Смерница за утврђивање стварног власника странке и смерница за евидентирање стварног власника Регистрованог субјекта у Централној евиденцију је објављена на интернет страни Управе за спречавање прања новца (видети овде).

Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника Регистрованог субјекта у Централну евиденцију су објављене на интернет страни Управе за спречавање прања новца (видети овде).

Текст можете прочитати и преузети на следећем линку

Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника Регистрованог субјекта у Централну евиденцију

У изради Смерница учествовали су представници Управе за спречавање прања новца, Министарства привреде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Пореске управе, Јавнобележничке коморе, Адвокатске коморе, као и представници приватног сектора – обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања теоризма. Смернице су донете 8.1.2019. године.

У наставку преносимо садржај документа:

 • Циљ смерница
 • Смернице за утврђивање стварног власника странке
 • Појам стварног власника
 • Појам лица страног права и траста
 • Стварни власник траста, односно другог лица страног права
 • Утврђивање и провера идентитета стварног власника
 • Како се врши утврђивање и провера идентитета стварног власника странке
 • Изузеци од прибављања података о стварном власнику
 • Основи за стицање својства стварног власника странке и поступак утврђивања стварног власника странке
 • Стварни власник странке која је правно лице
 • Поступак утврђивања стварног власника правног лица и лица страног права
 • Стварни власник странке која је физичко лице
 • Поступак утврђивања стварног власника странке која је физичко лице
 • Стварни власник лица грађанског права
 • Поверавање утврђивања и провере идентитета стварног власника странке трећем лицу
 • Смернице за евидентирање стварног власника Регистрованог субјекта у Централну евиденцију
 • Уводне напомене
 • Како применити критеријуме за одређивање и евидентирање стварног власника?
 • Посебни случајеви
 • Преовлађујући утицај, посредно обезбеђивање средстава и траст
 • Заступник и члан органа управљања као стварни власник
 • Документација
 • Примери утврђивања стварног власника

Поделите: