Smernice za utvrđivanje i evidentiranje stvarnog vlasnika

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju su objavljene na internet strani Uprave za sprečavanje pranja novca (videti ovde).

Tekst možete pročitati i preuzeti na sledećem linku

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju

U izradi Smernica učestvovali su predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Poreske uprave, Javnobeležničke komore, Advokatske komore, kao i predstavnici privatnog sektora – obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja teorizma. Smernice su donete 8.1.2019. godine.

U nastavku prenosimo sadržaj dokumenta:

 • Cilj smernica
 • Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
 • Pojam stvarnog vlasnika
 • Pojam lica stranog prava i trasta
 • Stvarni vlasnik trasta, odnosno drugog lica stranog prava
 • Utvrđivanje i provera identiteta stvarnog vlasnika
 • Kako se vrši utvrđivanje i provera identiteta stvarnog vlasnika stranke
 • Izuzeci od pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku
 • Osnovi za sticanje svojstva stvarnog vlasnika stranke i postupak utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke
 • Stvarni vlasnik stranke koja je pravno lice
 • Postupak utvrđivanja stvarnog vlasnika pravnog lica i lica stranog prava
 • Stvarni vlasnik stranke koja je fizičko lice
 • Postupak utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke koja je fizičko lice
 • Stvarni vlasnik lica građanskog prava
 • Poveravanje utvrđivanja i provere identiteta stvarnog vlasnika stranke trećem licu
 • Smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju
 • Uvodne napomene
 • Kako primeniti kriterijume za određivanje i evidentiranje stvarnog vlasnika?
 • Posebni slučajevi
 • Preovlađujući uticaj, posredno obezbeđivanje sredstava i trast
 • Zastupnik i član organa upravljanja kao stvarni vlasnik
 • Dokumentacija
 • Primeri utvrđivanja stvarnog vlasnika

Podelite: