Рок за регистрацију електронске поште је 1. октобар 2019. године

Агенција за привредне регистре подсећа привредне субјекте да је рок за регистрацију адресе за пријем електронске поште 1. октобар 2019. године.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„АПР подсећа већ регистроване привредне субјекте да је, по Закону о привредним друштвима, рок за регистрацију адресе за пријем електронске поште 1. октобар 2019. године.

Привредна друштва, представништва и огранци страних привредних друштава, за упис и-мејл адресе, попуњавају регистрациону пријаву промене података (обавезни подаци) и додатак бр. 31, а предузетници треба да поднесу попуњену регистрациону пријаву промене података о предузетнику (обавезни подаци) и додатак бр. 16.

Уз регистрациону пријаву се не доставља друга документација и ова регистрација је бесплатна.“

Поделите: