Рок за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника истиче 31. октобра 2023. године

Пореска управа подсећа предузетнике, који су у текућој години порез на приходе од самосталне делатности плаћали на опорезиву добит, да захтев за паушално опорезивање за 2024. годину могу поднети најкасније до 31. октобра 2023. године.

Захтев се подноси у електронском облику преко портала Пореске управе еПорези.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Подсећамо предузетнике, који су у текућој години, порез на приходе од самосталне делатности плаћали на опорезиву добит, да захтев за паушално опорезивање за 2024. годину могу поднети најкасније до 31. октобра 2023. године.

Захтев се подноси у електронском облику преко портала Пореске управе еПорези. Пореска управа ће на основу поднетог захтева издати решење које ће се пореском oбвезнику доставити у електронском облику, у пореско сандуче.

За подношење захтева за паушално опорезивање неопходно је поседовање квалификованог електронског сертификата, који издаје пет сертификационих тела у Републици Србији (МУП, ЈП ПТТ, Привредна комора Србије, Halcom, E-Smart Systems). Све информације о набавци и коришћењу квалификованог електронског сертификата могу се добити на сајтовима овлашћених сертификационих тела.

Такође, предузетници који порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђени приход и код којих није дошло до промене у пословању, немају обавезу да поднесу захтев за паушално опорезивање за наредну годину.“

Поделите: