Registracija adrese za prijem elektronske pošte za već registrovane privredne subjekte je besplatna

Privredni subjekti koji u Agenciji za privredne registre nemaju registrovanu e-mail adresu, imaju rok da to urade do 1. oktobra 2019. godine. Registracija je besplatna.

Za privredna društva, predstavništva i ogranke stranih privrednih društava se vrši podnošenjem registracione prijave za promene registracionih podataka (obavezni podaci) i dodatka br. 31:

Registraciona prijava promene registrovanih podataka

Za preduzetnike se podnosi registraciona prijava promene podataka o preduzetniku, uz dodatak br. 16:

Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje APR:

„Već registrovana privredna društva, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji se obrate APR-u radi registracije adrese za prijem elektronske pošte, to mogu učiniti popunjavanjem registracione prijave za promene registrovanih podataka (obavezni podaci) i dodatka br. 31.  

Preduzetnici treba da podnesu popunjenu registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku, uz dodatak br. 16.

Uz registracionu prijavu ne dostavlja se druga dokumentacija i ova registracija je besplatna.

Podsećamo, obavezu prijavljivanja adrese za prijem elektronske pošte propisuje novi Zakon o privrednim društvima pa će ubuduće građani biti dužni da prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje dostave svoju e- mejl adresu dok svi ostali, već registrovani privredni subjekti, to mogu učiniti najkasnije do 1. oktobra 2019. godine.“

Podelite: