Регистрација адресе за пријем електронске поште за већ регистроване привредне субјекте је бесплатна

Привредни субјекти који у Агенцији за привредне регистре немају регистровану e-mail адресу, имају рок да то ураде до 1. октобра 2019. године. Регистрација је бесплатна.

За привредна друштва, представништва и огранке страних привредних друштава се врши подношењем регистрационе пријаве за промене регистрационих података (обавезни подаци) и додатка бр. 31:

Регистрациона пријава промене регистрованих података

За предузетнике се подноси регистрациона пријава промене података о предузетнику, уз додатак бр. 16:

Регистрациона пријава промене података о предузетнику

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Већ регистрована привредна друштва, представништва и огранци страних привредних друштава који се обрате АПР-у ради регистрације адресе за пријем електронске поште, то могу учинити попуњавањем регистрационе пријаве за промене регистрованих података (обавезни подаци) и додатка бр. 31.  

Предузетници треба да поднесу попуњену регистрациону пријаву промене података о предузетнику, уз додатак бр. 16.

Уз регистрациону пријаву не доставља се друга документација и ова регистрација је бесплатна.

Подсећамо, обавезу пријављивања адресе за пријем електронске поште прописује нови Закон о привредним друштвима па ће убудуће грађани бити дужни да приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање доставе своју е- мејл адресу док сви остали, већ регистровани привредни субјекти, то могу учинити најкасније до 1. октобра 2019. године.“

Поделите: