Radna verzija novog pravilnika o evidenciji PDV – kratak osvrt, analiza i predlozi

Važno: Objavljen je novi Pravilnik o evidenciji PDV u „Službenom glasniku RS“, broj 90 od 6.10.2017. godine, koji će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Više o tome pročitajte ovde.

Tekst novog Pravilnika i novi obrazac POPDV pogledajte ovde.

Ministarstvo finansija je pripremilo radnu verziju novog pravilnika o evidenciji PDV. Znači, neće se menjati prethodni pravilnik koji je donet oktobra 2016. godine već će biti donet potpuno novi pravilnik.

Nećemo komentarisati detalje radne verzije novog pravilnika jer se iskreno nadamo da neće biti usvojen u sadašnjoj formi. Ukratko – drugačiji je od prethodnog: nešto je dodato, nešto je izmenjeno, nešto je oduzeto, nešto je ostalo isto. Ipak, sa žaljenjem konstatujemo da suštinski ništa nije promenjeno u odnosu na prethodni pravilnik: i dalje je po detaljnosti evidencija i broju polja u obrascu POPDV daleko lošiji u odnosu na zemlje EU.

Takođe nećemo ponavljati argumente protiv radne verzije novog pravilnika – isti su kao i oni protiv prethodnog pravilnika. Ko nije čitao o tim argumentima ili želi da se podseti može da pogleda sledeće komentare:

Otvoreno pismo ministru finansija – 6 argumenata protiv novog pravilnika o evidenciji PDV (22.10.2016)

Novi pravilnik o evidenciji PDV – evropska iskustva (17.10.2016)

Novi pravilnik o evidenciji PDV – analiza, pitanja i predlozi (5.10.2016)

Srbija pada za 3 mesta na Doing Business listi Svetske banke samo zbog novog pravilnika o evidenciji PDV (26.10.2016)

Analizirali smo radnu verziju novog pravilnika i obrazac POPDV i uporedili ih sa evidencijama i PDV prijavama u Nemačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Na osnovu toga smo napravili našu, značajno izmenjenu verziju radne verzije novog pravilnika i pripremili naš predlog POPDV obrasca na osnovu te verzije (ovde pogledajte naš predlog POPDV obrasca).

U nastavku dajemo pregled broja polja razvrstanih po grupama podataka:

r.b. Grupa podataka Verzija Min fin Nem Hrv Slo Predlog Neo bilten na osnovu izmenjene verzije Min fin
1 promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza 6 4 6 1 2
2 promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza 8 1 0 0 1
3 oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV 34 12 7 7 12
4 obračunati PDV za promet drugog lica 18 12 8 1 6
5 posebne postupke oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta 8 0 0 0 4
6 uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima 23 1 4 0 4
7 nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika 4 0 0 0 2
8 nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika 73 4 15 8 12
9 promet dobara i usluga izvršen van Republike i druge aktivnosti koje ne podležu PDV 3 2 0 0 1
10 ostalo (ostali podaci, zbirovi obračunatog PDV, prethodnog poreza i poreske obaveze) 16 3 19 2 3
11 UKUPNO bez polja u vezi prometa u okviru EU 193 39 59 19 47
12 promet u okviru EU 0 10 29 8 0
13 UKUPNO sa poljima u vezi prometa u okviru EU 193 49 88 27 47

 

Pošto smo nedavno dali primer kako može da izgleda POPDV obrazac na osnovu starog pravilnika o evidenciji (videti ovde) a sada smo načinili još jedan predlog na osnovu izmenjene radne verzije novog pravilnika Ministarstva finansija, želimo na jednostavan način da ukažemo na razlike između tih predloga i predloga Ministarstva finansija po pitanju nekoliko važnih parametara (ocene od 1 do 5, veći broj predstavlja bolji rezultat):

Pokazatelji Verzija Ministarstva finansija Predlog Neobiltena na osnovu izmenjene verzije Ministarstva finansija Predlog Neobiltena na osnovu starog pravilnika
Jednokratni troškovi 1 3 5
Stalni troškovi i negativan uticaj na mesto na Doing Business listi Svetske banke 1 5 5
Usklađenost sa Zakonom o PDV 5 5 3
Usklađenost sa evidencijama i prijavama u EU 2 5 5
UKUPNO 9 18 18
Prosečna ocena 2,25 4,5 4,5

 

Predlažemo Ministarstvu finansija da prihvati jedan od naša dva predloga kao osnovu za donošenje novog obrasca POPDV.

Podelite: