Радна верзија новог правилника о евиденцији ПДВ – кратак осврт, анализа и предлози

Важно: Објављен је нови Правилник о евиденцији ПДВ у „Службеном гласнику РС“, број 90 од 6.10.2017. године, који ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

Текст новог Правилника и нови образац ПОПДВ погледајте овде.

Министарство финансија је припремило радну верзију новог правилника о евиденцији ПДВ. Значи, неће се мењати претходни правилник који је донет октобра 2016. године већ ће бити донет потпуно нови правилник.

Нећемо коментарисати детаље радне верзије новог правилника јер се искрено надамо да неће бити усвојен у садашњој форми. Укратко – другачији је од претходног: нешто је додато, нешто је измењено, нешто је одузето, нешто је остало исто. Ипак, са жаљењем констатујемо да суштински ништа није промењено у односу на претходни правилник: и даље је по детаљности евиденција и броју поља у обрасцу ПОПДВ далеко лошији у односу на земље ЕУ.

Такође нећемо понављати аргументе против радне верзије новог правилника – исти су као и они против претходног правилника. Ко није читао о тим аргументима или жели да се подсети може да погледа следеће коментаре:

Отворено писмо министру финансија – 6 аргумената против новог правилника о евиденцији ПДВ (22.10.2016)

Нови правилник о евиденцији ПДВ – европска искуства (17.10.2016)

Нови правилник о евиденцији ПДВ – анализа, питања и предлози (5.10.2016)

Србија пада за 3 места на Doing Business листи Светске банке само због новог правилника о евиденцији ПДВ (26.10.2016)

Анализирали смо радну верзију новог правилника и образац ПОПДВ и упоредили их са евиденцијама и ПДВ пријавама у Немачкој, Хрватској и Словенији. На основу тога смо направили нашу, значајно измењену верзију радне верзије новог правилника и припремили наш предлог ПОПДВ обрасца на основу те верзије (овде погледајте наш предлог ПОПДВ обрасца).

У наставку дајемо преглед броја поља разврстаних по групама података:

р.б. Група података Верзија Мин фин Нем Хрв Сло Предлог Нео билтен на основу измењене верзије Мин фин
1 промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза 6 4 6 1 2
2 промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза 8 1 0 0 1
3 опорезиви промет добара и услуга и обрачунати ПДВ 34 12 7 7 12
4 обрачунати ПДВ за промет другог лица 18 12 8 1 6
5 посебне поступке опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета 8 0 0 0 4
6 увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима 23 1 4 0 4
7 набавку добара и услуга од пољопривредника 4 0 0 0 2
8 набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника 73 4 15 8 12
9 промет добара и услуга извршен ван Републике и друге активности које не подлежу ПДВ 3 2 0 0 1
10 остало (остали подаци, збирови обрачунатог ПДВ, претходног пореза и пореске обавезе) 16 3 19 2 3
11 УКУПНО без поља у вези промета у оквиру ЕУ 193 39 59 19 47
12 промет у оквиру ЕУ 0 10 29 8 0
13 УКУПНО са пољима у вези промета у оквиру ЕУ 193 49 88 27 47

 

Пошто смо недавно дали пример како може да изгледа ПОПДВ образац на основу старог правилника о евиденцији (видети овде) а сада смо начинили још један предлог на основу измењене радне верзије новог правилника Министарства финансија, желимо на једноставан начин да укажемо на разлике између тих предлога и предлога Министарства финансија по питању неколико важних параметара (оцене од 1 до 5, већи број представља бољи резултат):

Показатељи Верзија Министарства финансија Предлог Необилтена на основу измењене верзије Министарства финансија Предлог Необилтена на основу старог правилника
Једнократни трошкови 1 3 5
Стални трошкови и негативан утицај на место на Doing Business листи Светске банке 1 5 5
Усклађеност са Законом о ПДВ 5 5 3
Усклађеност са евиденцијама и пријавама у ЕУ 2 5 5
УКУПНО 9 18 18
Просечна оцена 2,25 4,5 4,5

 

Предлажемо Министарству финансија да прихвати један од наша два предлога као основу за доношење новог обрасца ПОПДВ.

Поделите: