Србија пада за 3 места на Doing Business листи Светске банке само због новог правилника о евиденцији ПДВ

Користећи прецизну методологију Светске банке за израчунавање позиција на Doing Business листи, израчунали смо да би примена новог правилника о евиденцији ПДВ утицала на пад Србије на тој листи за 3 места.

На најновијој Doing Business листи Светске банке, када би се узела у обзир примена новог правилника о евиденцији ПДВ (а не старог који је важио у време креирања ове листе), Србија би била на 50. а не на 47. месту.

Претпоставка која је узета у обзир приликом ове анализе јесте да ће применом новог правилника за прикупљање података у ПДВ евиденцијама и креирање ПДВ пријаве бити потребно 20% више времена него до сада. Ово је врло конзервативна претпоставка, јер процене говоре да ће повећање потребног времена бити знатно веће од 20%.1

podaci-za-doing-business-listu

Израчунавање позиција на Doing Business листи Светске банке се врши на основу 47 параметара подељених у 10 група. Једна од група се односи на плаћање пореза, а у оквиру ње један од параметара је време потребно да се прикупе подаци у евиденцијама, попуне пореске пријаве и плате 3 најважнија пореза за привредне субјекте у једној земљи. Тај параметар о потребном времену се даље дели на време потребно за порез на добит, за ПДВ и за порезе и доприносе на зараде. У анализи коју смо урадили време потребно за ПДВ смо увећали за 20%.

Иначе, Србија је по групи параметара која се тиче плаћања пореза на 78. месту листе Светске банке, што је већ далеко испод нашег генералног пласмана (47. место).

Напомена

На основу досадашњег правилника о евиденцији ПДВ је могуће направити ПДВ пријаву на нивоу најобимнијих у Европској унији.

Да је то урађено, време потребно за прикупљање података и попуњавање пореске пријаве ПДВ не би било повећано и самим тим то не би имало утицаја на позицију Србије на Doing Business листи Светске банке.

 

Ово је још један аргумент да се одустане од примене новог правилника о евиденцији ПДВ.

О осталим исто тако важним аргументима смо већ писали у отвореном писму Министру финансија, а на овом месту их само набрајамо:

1. Велики трошкови за привредне субјекте — минимум 18,5 милиона евра
2. Наша ПДВ пријава је 3 пута обимнија од најобимније у ЕУ и 7 пута обимнија од просечне у ЕУ
3. Нови правилник неће допринети бољој наплати пореза и сузбијању сиве економије
4. У Немачкој су евиденције и пријава знатно једноставније
5. Приликом доношења измена закона о ПДВ 2015. није било речи о измени ПДВ евиденција
6. Нови правилник нема никакве везе са усклађивањем са ЕУ или њиховим смерницама и предлозима

1 Посебно наглашавамо да ова претпоставка нема никакве везе са чланом 2. став 4. тачка 1) новог правилника (одредба о називима, количинама и сл.) и да овај текст претпоставља непостојање те одредбе (од стране Министарства финансија је јасно указано да ова одредба није ни требала да уђе у текст правилника).

Поделите: