Нови правилник о евиденцији ПДВ – примена од 1.1.2018. године

28.5.2018. – обавештење
Од 1. јула 2018. године почиње примена Правилника о евиденцији ПДВ и обрасца ПОПДВ.
Припремите се на време за почетак примене обрасца ПОПДВ: у практичном раду највећи проблем ће бити правилно одредити у које поље и на који начин се евидентира одређена пословна промена.
Корисницима апликације Неокако ће посао бити знатно олакшан. Сазнајте више овде.
Примена Новог правилника о евиденцији ПДВ се одлаже за 1. јул 2018. године. Ову вест саопштило је Министарство финансија 20.11.2017. године. Више о томе читајте овде.

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (у даљем тексту: Правилник о евиденцији ПДВ) је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 90/2017 од 6.10.2017. године. Примењује се од 1. јануара 2018. године.

Почетком примене Правилника о евиденцији ПДВ стављају се ван снаге стари правилници о евиденцији (стари правилник из 2012. године који је у примени до 31.12.2017. године и правилник из 2016. године чија примена никада није ни започела).

Текст новог Правилника о евиденцији ПДВ и нови ПОПДВ образац можете погледати овде.

Текст правилника у ПДФ формату можете преузети овде, а ПОПДВ образац у ПДФ формату можете преузети овде.

Правилник о евиденцији ПДВ се састоји из три дела:

 • Облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ – општа евиденција. Овај део садржи девет група евиденција:

  1) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

  2) промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

  3) опорезиви промет добара и услуга и обрачунати ПДВ;

  4) обрачунати ПДВ за промет другог лица;

  5) посебне поступке опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета;

  6) увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима;

  7) набавку добара и услуга од пољопривредника;

  8) набавку добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника;

  9) промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет који не подлеже ПДВ.

 • Облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ – посебне евиденције. Овај део садржи 11 посебних евиденција.
 • Облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ. Преглед обрачуна ПДВ на обрасцу ПОПДВ садржи 176 поља (образац можете погледати овде).

Подсећамо да је предлог новог Правилника о евиденцији ПДВ сачињен почетком августа. С обзиром да је од тада прошло више од два месеца и да анализе показују да ће његова примена створити огромне трошкове привредним субјектима, 5.10.2017. године смо писали министру финансија и поставили му 3 питања:

1. Зашто сте чекали два месеца да потпишете Предлог правилника?
2. Да ли је извршена анализа која показује да су користи од доношења оваквог правилника веће од трошкова за привредне субјекте који ће изности преко 100 милиона евра само у прве три године (сходно анализи која је урађена на основу релевантних извора Европске комисије, Светске банке, PricewaterhouseCoopers, Института за фискалне студије, ХЛГ – Стоибел групе)?
3. Да ли је у писаном образложењу Министарства финансија поводом предлога измена и допуна Закона о ПДВ из октобра 2015. године (који представља основ за доношење Правилника) писало да примена тог закона неће створити трошкове привреди и да због тога није потребно образлагати да ли позитивне последице доношења закона оправдавају трошкове које ће он створити?

Такође подсећамо и на одговорност Привредне коморе Србије приликом доношења овог Правилника: у Радној групи која је сачинила предлог Правилника било је пет представника ПКС, од којих је четворо дало сагласност на предлог Правилника о евиденцији ПДВ и одговарајући ПОПДВ образац (више о овоме читајте овде).

Коментар са објашњењем новог Правилника о евиденцији ПДВ прочитајте овде.obrazac POPDV 2017 - 1obrazac POPDV 2017 - 2obrazac POPDV 2017 - 3obrazac POPDV 2017 - 4obrazac POPDV 2017 - 5

Поделите: