Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте – 20% бесповратних средстава државе и 80% кредита Фонда за развој

Министарство привреде расписало је јавни позив за доделу средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 600.000.000 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом Програму су 2.400.000.000 динара.

Привредни субјекти могу остварити право на финансијску подршку у износу од 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ (80%) се финансира из кредита Фонда за развој.

Право да се пријаве на јавни позив имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре.

Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 375.000 динара нити већи од 8.750.000 динара, док за правна лица не може бити мањи од 2.500.000 динара нити већи од 50.000.000 динара.

Рок отплате је до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године за правна лица и до 7 година у оквиру кога је грејс период до једне  године за предузетнике.

Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1,5% годишње уз гаранцију банке и 3%  годишње уз остала средства обезбеђења.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.

У наставку преносимо у целости саопштење Министарства привреде:

„Министарство привреде упутило је јавни позив микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, као и задругама за доделу бесповратне помоћи за ширења пословања, инвестиције у производњу и унапређење технолошких процеса.

Ова подршка се привредницима пружа у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте који представља комбинацију 20 одсто бесповратних средстава државе и 80 процената повољног кредита Фонда за развој. За његову реализацију Министарство привреде је определило 600.000.000 динара бесповратних средстава, док су укупна кредитна средства Фонда за развој износе 2.400.000.000 динара.

Средства опредељена Програмом могу се користити за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију и куповину производног или пословоног простора (уколико је у саставу производног простора), за куповину производне опреме, нове или половне, не старије од пет година (укључујући доставна возила која служе за превоз сопствених производа и друга транспортна средства укључена у процес производње), као и за набавку софтвера и другa нематеријалa улагања. Такође, предузећима ће бити пружена и финансијска подршка за трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте представља подршку привредницима у циљу повећања производње, извоза и запошљавања, као и укључивања домаћих привредника у ланце добављача великих система. Програмом се смањују ризици финансирања развоја малих и средњих предузећа и утиче на повећање њихове конкурентности.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а све информације и потребну документацију заинтересовани привредници могу наћи на овом линку.“

Поделите: