Професионална звања и Предлог закона о рачуноводству

Предлог закона о рачуноводству (у даљем тексту: Предлог закона) се налази на дневном реду текуће седнице Скупштине Србије и у наредним данима ће бити усвојен.

Најспорније питање у Предлогу закона је један од услова за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга: да најмање један запослени са пуним радним временом има професионално звање у области рачуноводства или ревизије које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа (IFAC).

У овом тексту указујемо на нека питања, спорне тачке и новости у вези са темом „обавезно професионално звање“.

1. Зашто није урађена упоредна анализа у земљама ЕУ?

Није добро што Министарство финансија није урадило детаљну упоредну анализу у свим земљама ЕУ у вези са обавезним професионалним звањима. Таква анализа би омогућила да се на озбиљан начин размотре опције и да се код нас примени најбоља пракса, имајући у види наше специфичности.

Необилтен је за ову прилику урадио кратку анализу у којим земљама ЕУ постоје обавезна професионална звања за рачуновође и код којих организација се добијају та звања.

Од 28 земаља ЕУ, у 8 земаља постоје обавезна професионална звања за рачуновође: Аустрија, Белгија, Немачка, Италија, Луксембург, Малта, Португал и Румунија.

Од тих 8 земаља, у 6 земаља се звања добијају од стране струковне организације чланице IFAC, а у по једној земљи се звања добијају од стране струковне организације која није чланица IFAC, односно од стране државне организације.

2. Питање монопола и преко 175 организација за добијање професионалног звања

Многи који су против обавезних професионалних звања су у претходном периоду форсирали тезу о монополу организације код које би се добијала професионална звања.

На оптужбе о монополу представници Министарства финансија одговарају да се професионално звање може добити од било које организације чланице Међународне федерације рачуновођа (IFAC), којих има преко 175 у 130 земаља.

Са жаљењем констатујемо да је форсирање питања монопола потпуно погрешно, а још горе је то што се признаје професионално звање било које од 175 чланица IFAC.

Наиме, у свакој од 8 земаља ЕУ код којих су обавезна професионална звања за рачуновође, звања се добијају од стране једне организације.

С друге стране, у земљама ЕУ не постоји ни једна земља (а вероватно ни у свету) која признаје звања стечена од стране свих чланица IFAC у свету. У свим земљама ЕУ које имају обавезна професионална звања постоје услови за рад рачуновођа који су дошли из друге земље, а један од основих услова је полагање испита (тзв. Aptitude test), без обзира на професионално звање које је евентуално стечено раније.

3. Нејасне одредбе и питање континуиране едукације

Предлогом закона уопште није детаљније уређено питање добијања професионалних звања, нити је предвиђено евентуално доношење подзаконског акта или другог закона којим би се то питање регулисало. Додатне нејасноће и несигурност произлазе из текста образложења Предлога закона.

Наиме, у Предлогу закона као услов фигурира да лице „има професионално звање у области рачуноводства или ревизије које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа (IFAC)“. Логичан закључак који се намеће из такве одредбе јесте да је довољно стећи професионално звање јер се нигде не говори о континуираној едукацији као услову.

Међутим, у образложењу Предлога закона пише дословце следеће:

„… уз обавезу похађања континуиране едукације како би то звање одржавали…“

Остаје нејасно из које одредбе Предлога закона је писац образложења извукао овакав закључак, што не умањује несигурност која је створена таквим поступком.

4. Петиција Удружења рачуновођа и књиговођа Србије (УРИКС)

Удружење рачуновођа и књиговођа Србије (УРИКС) је покренуло петицију за укидање одредаба о обавезном стицању професионалног звања за рачуновође из Предлога закона.

Министарству финансија је 4.10.2019. године предато 3.228 потписаних петиција (више о томе можете прочитати овде).

5. Наше мишљење

Сматрамо да одлука о питању обавезности професионалних звања треба да буде резултат детаљне упоредне анализе.

Чак иако је одлука о обавезности професионалних звања донета због разлога који немају много везе са побољшањем финансијског извештавања (нпр. због прилагођавања захтевима Манивала), сматрамо да начин на који је то питање уређено Предлогом закона није добар и да је потребно, између осталог, узети у обзир чињенице које су описане у претходним тачкама овог текста.

Поделите: