Какав је утицај дописа који је СРРС упутио АПР у вези са професионалним звањима за рачуновође?

Питање

Комора овлашћених ревизора (КОР) нам је издала дозволу за обављање рачуноводствених послова на основу доказа о стеченом професионалном звању код Савеза рачуновођа и ревизора Србије (СРРС), пре него што су почели да захтевају и годишњу лиценцу као услов.

Недавно је на сајту СРРС објављен допис који су послали Агенцији за привредне регистре (АПР), у којем наводе да је годишња лиценца доказ који се подноси КОР за издавање дозволе за рад и да су исправе издате од стране СРРС важеће уколико ималац поседује важећу годишњу лиценцу.

Да ли то значи да ће нам АПР или КОР накнадно тражити годишњу лиценцу?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: