Profesionalna zvanja i Predlog zakona o računovodstvu

Predlog zakona o računovodstvu (u daljem tekstu: Predlog zakona) se nalazi na dnevnom redu tekuće sednice Skupštine Srbije i u narednim danima će biti usvojen.

Najspornije pitanje u Predlogu zakona je jedan od uslova za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga: da najmanje jedan zaposleni sa punim radnim vremenom ima profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

U ovom tekstu ukazujemo na neka pitanja, sporne tačke i novosti u vezi sa temom „obavezno profesionalno zvanje“.

1. Zašto nije urađena uporedna analiza u zemljama EU?

Nije dobro što Ministarstvo finansija nije uradilo detaljnu uporednu analizu u svim zemljama EU u vezi sa obaveznim profesionalnim zvanjima. Takva analiza bi omogućila da se na ozbiljan način razmotre opcije i da se kod nas primeni najbolja praksa, imajući u vidi naše specifičnosti.

Neobilten je za ovu priliku uradio kratku analizu u kojim zemljama EU postoje obavezna profesionalna zvanja za računovođe i kod kojih organizacija se dobijaju ta zvanja.

Od 28 zemalja EU, u 8 zemalja postoje obavezna profesionalna zvanja za računovođe: Austrija, Belgija, Nemačka, Italija, Luksemburg, Malta, Portugal i Rumunija.

Od tih 8 zemalja, u 6 zemalja se zvanja dobijaju od strane strukovne organizacije članice IFAC, a u po jednoj zemlji se zvanja dobijaju od strane strukovne organizacije koja nije članica IFAC, odnosno od strane državne organizacije.

2. Pitanje monopola i preko 175 organizacija za dobijanje profesionalnog zvanja

Mnogi koji su protiv obaveznih profesionalnih zvanja su u prethodnom periodu forsirali tezu o monopolu organizacije kod koje bi se dobijala profesionalna zvanja.

Na optužbe o monopolu predstavnici Ministarstva finansija odgovaraju da se profesionalno zvanje može dobiti od bilo koje organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC), kojih ima preko 175 u 130 zemalja.

Sa žaljenjem konstatujemo da je forsiranje pitanja monopola potpuno pogrešno, a još gore je to što se priznaje profesionalno zvanje bilo koje od 175 članica IFAC.

Naime, u svakoj od 8 zemalja EU kod kojih su obavezna profesionalna zvanja za računovođe, zvanja se dobijaju od strane jedne organizacije.

S druge strane, u zemljama EU ne postoji ni jedna zemlja (a verovatno ni u svetu) koja priznaje zvanja stečena od strane svih članica IFAC u svetu. U svim zemljama EU koje imaju obavezna profesionalna zvanja postoje uslovi za rad računovođa koji su došli iz druge zemlje, a jedan od osnovih uslova je polaganje ispita (tzv. Aptitude test), bez obzira na profesionalno zvanje koje je eventualno stečeno ranije.

3. Nejasne odredbe i pitanje kontinuirane edukacije

Predlogom zakona uopšte nije detaljnije uređeno pitanje dobijanja profesionalnih zvanja, niti je predviđeno eventualno donošenje podzakonskog akta ili drugog zakona kojim bi se to pitanje regulisalo. Dodatne nejasnoće i nesigurnost proizlaze iz teksta obrazloženja Predloga zakona.

Naime, u Predlogu zakona kao uslov figurira da lice „ima profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC)“. Logičan zaključak koji se nameće iz takve odredbe jeste da je dovoljno steći profesionalno zvanje jer se nigde ne govori o kontinuiranoj edukaciji kao uslovu.

Međutim, u obrazloženju Predloga zakona piše doslovce sledeće:

„… uz obavezu pohađanja kontinuirane edukacije kako bi to zvanje održavali…“

Ostaje nejasno iz koje odredbe Predloga zakona je pisac obrazloženja izvukao ovakav zaključak, što ne umanjuje nesigurnost koja je stvorena takvim postupkom.

4. Peticija Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije (URIKS)

Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije (URIKS) je pokrenulo peticiju za ukidanje odredaba o obaveznom sticanju profesionalnog zvanja za računovođe iz Predloga zakona.

Ministarstvu finansija je 4.10.2019. godine predato 3.228 potpisanih peticija (više o tome možete pročitati ovde).

5. Naše mišljenje

Smatramo da odluka o pitanju obaveznosti profesionalnih zvanja treba da bude rezultat detaljne uporedne analize.

Čak iako je odluka o obaveznosti profesionalnih zvanja doneta zbog razloga koji nemaju mnogo veze sa poboljšanjem finansijskog izveštavanja (npr. zbog prilagođavanja zahtevima Manivala), smatramo da način na koji je to pitanje uređeno Predlogom zakona nije dobar i da je potrebno, između ostalog, uzeti u obzir činjenice koje su opisane u prethodnim tačkama ovog teksta.

Podelite: