Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања између Србије и Луксембурга од 1. јануара 2017. године

Уговор о избегавању двоструког опорезивања између Србије и Луксембурга је потписан 15. децембра 2015. године а почиње да се примењује од 1. јануара 2017. године.

Стопе пореза које се примењују су следеће:

  • за дивиденде: 5% (ако је учешће у капиталу од 25 – 100%) или 10% (сви други случајеви);
  • за камате: 10%
  • за ауторске накнаде: 5% (за ауторско право на књижевно, уметничко или научно дело) или 10% (остала права).

Текст уговора можете прочитати овде:

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину

Табелу са стопама пореза по одбитку са земљама са којима Србија има уговоре о избегавању двоструког опорезивања који се примењују погледајте овде:

Уговори о избегавању двоструког опорезивања – стопе пореза по одбитку

Поделите: