Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Luksemburga od 1. januara 2017. godine

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Luksemburga je potpisan 15. decembra 2015. godine a počinje da se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Stope poreza koje se primenjuju su sledeće:

  • za dividende: 5% (ako je učešće u kapitalu od 25 – 100%) ili 10% (svi drugi slučajevi);
  • za kamate: 10%
  • za autorske naknade: 5% (za autorsko pravo na književno, umetničko ili naučno delo) ili 10% (ostala prava).

Tekst ugovora možete pročitati ovde:

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Tabelu sa stopama poreza po odbitku sa zemljama sa kojima Srbija ima ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se primenjuju pogledajte ovde:

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – stope poreza po odbitku

Podelite: