Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања између Србије и Казахстана од 1. јануара 2017. године

Уговор о избегавању двоструког опорезивања између Србије и Казахстана је потписан 28. августа 2015. године а почиње да се примењује од 1. јануара 2017. године.

Стопе пореза које се примењују су следеће:

  • за дивиденде: 10% (ако је учешће у капиталу од 25 – 100%) или 15% (сви други случајеви);
  • за камате: 10%;
  • за ауторске накнаде: 10%.

Текст уговора можете прочитати овде:

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак и на имовину

Табелу са стопама пореза по одбитку са земљама са којима Србија има уговоре о избегавању двоструког опорезивања који се примењују погледајте овде:

Уговори о избегавању двоструког опорезивања – стопе пореза по одбитку

Поделите: