Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Kazahstana od 1. januara 2017. godine

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Kazahstana je potpisan 28. avgusta 2015. godine a počinje da se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Stope poreza koje se primenjuju su sledeće:

  • za dividende: 10% (ako je učešće u kapitalu od 25 – 100%) ili 15% (svi drugi slučajevi);
  • za kamate: 10%;
  • za autorske naknade: 10%.

Tekst ugovora možete pročitati ovde:

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Tabelu sa stopama poreza po odbitku sa zemljama sa kojima Srbija ima ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se primenjuju pogledajte ovde:

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – stope poreza po odbitku

Podelite: