Preporuka poslodavcima da zaposlenima omoguće da ne rade 8. januara

Vlada Republike Srbije je na sednici 4. januara 2024. godine usvojila zaključak kojim se preporučuje poslodavcima u Srbiji da zaposlenima omoguće da ne rade na drugi dan Božića – 8. januara 2024. godine.

Istim zaključkom preporučuje se poslodavcima da zaposlenima koji 8. januara rade, obezbede prava koja pripadaju zaposlenom za rad na dan praznika koji je neradan dan.

Napominjemo da se radi o preporuci koja ne može biti obavezujuća za poslodavce.

Zaključak o preporuci poslodavcima u Republici Srbiji da zaposlenima omoguće da ne rade na drugi dan Božića – 8. januara 2024. godine, objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 1 od 5.1.2024. godine.

Podelite: