Предузетници – плаћање пореских обавеза од 1.1.2016. са ПИБ-ом у позиву на број

Од 1. јануара 2016. године, предузетници (и паушалци и они који воде пословне књиге) врше плаћање свих пореских обавеза (порез и доприноси) уписом у позив на број контролног броја, шифре општине и ПИБ-а.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Обавештавамо пореске обвезнике – предузетнике који плаћају порез на приходе од обављања самосталне делатности на паушално и стварно утврђени приход (тзв. паушалци и књигаши), да ће се почев од 01.01.2016. године, утврђивање и плаћање свих пореских обавеза (порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање), вршити према јединственом идентификатору – ПИБ, са позивом на број одобрења по следећој структури:

КК – ООО – ПИБ

При чему  је:

КК – контролни број за низ цифара који представљају општину и ПИБ пореског   обвезника, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ПИБ – порески идентификациони број (9 нумеричких места)

Ближа обавештења и израчунавање контролног броја је доступно на сајту Пореске управе на адреси: http://www.purs.gov.rs/preduzetnici.html

Наведено се не односи на посебне категорије обвезника (самостални уметници, свештеници и верски службеници, инопензионери и домаћи држављани запослени у иностранству), пољопривреднике и физичка лица, односно све категорије које немају обавезу добијања ПИБ.“

Поделите: