Предлози измена и допуна закона о пореском поступку и пореској администрацији и закона о порезима на имовину у скупштинској процедури

Влада Србије је на седници од 5.11.2020. године усвојила Предлог закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији и Предлог закона о изменама и допунама закона о порезима на имовину.

Ови предлози закона се налазе у скупштинској процедури, а текстови предлога закона са образложењем могу се погледати и преузети са сајта Скупштине Србије:

Предлог закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији

Предлог закона о изменама и допунама закона о порезима на имовину

Детаљније о овим предлозима закона читајте у коментару Необилтена наредних дана.

Поделите: