Predlozi izmena i dopuna zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i zakona o porezima na imovinu u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je na sednici od 5.11.2020. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu.

Ovi predlozi zakona se nalaze u skupštinskoj proceduri, a tekstovi predloga zakona sa obrazloženjem mogu se pogledati i preuzeti sa sajta Skupštine Srbije:

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu

Detaljnije o ovim predlozima zakona čitajte u komentaru Neobiltena narednih dana.

Podelite: