Објављени нацрти закона о изменама и допунама Закона о ПДВ, Закона о фискализацији, Закона о порезима на имовину и Закона о пореском поступку и пореској администрацији

На сајту Министарства финансија објављени су нацрти измена и допуна неколико закона:

  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (предложено ступање на снагу 1.1.2023. године)
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о фискализацији (предложено ступање на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“)
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (предложено ступање на снагу 1.1.2023. године)
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (предложено ступање на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“)
Заинтересована лица могу да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 14. новембра 2022. године, до 15.30 сати.

Детаљније о предвиђеним изменама и допунама наведених закона писаћемо када их Влада Србије усвоји као предлоге и пошаље их у скупштинску процедуру.

Поделите: