Предложено продужење рока до краја 2021. године за коришћење старих пореских олакшица

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање предвиђено је продужење рока за коришћење старих пореских олакшица из чланова 45. и 45в до 31.12.2021. године.

Нацрт је објављен на интернет страници Министарства финансија (видети овде).

Наравно, за очекивати је да ускоро буду предложене и одговарајуће измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана (чл. 21в и 21д), које се тичу наведених старих пореских олакшица.

Допуна 18.11.2020.
Објављен је и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (видети овде) и предвиђене су одговарајуће измене чл. 21в и 21д у вези са продужењем рока за старе пореске олакшице.

Поделите: