Доприноси за ПИО сматрају се плаћеним у моменту доспелости за све запослене за које послодавац остварује право на ослобођење од плаћања доприноса

Примена одредаба чл. 45ђ, 45ж и 45з Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање које се односе на плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене за које послодавац остварује право на ослобођење од плаћања тих доприноса и сходно томе остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања

(Мишљење Министарства финансија, бр. 409121 2024 10520 004 000 011 005 од 25.2.2024. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: