Predloženo produženje roka do kraja 2021. godine za korišćenje starih poreskih olakšica

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđeno je produženje roka za korišćenje starih poreskih olakšica iz članova 45. i 45v do 31.12.2021. godine.

Nacrt je objavljen na internet stranici Ministarstva finansija (videti ovde).

Naravno, za očekivati je da uskoro budu predložene i odgovarajuće izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (čl. 21v i 21d), koje se tiču navedenih starih poreskih olakšica.

Dopuna 18.11.2020.
Objavljen je i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (videti ovde) i predviđene su odgovarajuće izmene čl. 21v i 21d u vezi sa produženjem roka za stare poreske olakšice.

Podelite: