Објављени нацрти закона о изменама и допунама закона о ПДВ и закона о доприносима

Министарство финансија је на својој интернет страници објавило Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 23. новембра 2020. године, до 15:30 сати.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Поделите: