Preciznije definisane usluge nerezidenata koje će se oporezovati porezom po odbitku od 1. aprila 2018. godine

U „Službenom glasniku RS“ broj 18 od 9.3.2018. godine je objavljen Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku.

Usluge istraživanja tržišta su:

  • prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica;
  • obrada i analiza prikupljenih podataka;
  • određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta;
  • analiza učešća na tržištu;
  • analiza prodaje;
  • ispitivanje konkurencije;
  • testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.

Računovodstvenim i revizorskim uslugama se smatraju usluge vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i za reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja.

Drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge poreskog savetovanja, advokatske usluge, usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Detaljnije o oporezivanju usluga nerezidenata porezom po odbitku od 1. aprila 2018. godine pretplatnici Neobiltena mogu čitati u komentaru:

Porez po odbitku na prihode od usluga nerezidentnih pravnih lica od 1. aprila 2018. godine

Podelite: