Позив Пореске управе пореским обвезницима да користе лиценцирани софтвер

Пореска управа је пореским обвезницима послала допис у којем их позива да у свом пословању користе лиценцирани софтвер.

У наставку преносимо у целости допис Пореске управе:

„Поштовани порески обвезници,

Позивамо Вас да у свом пословању користите лиценциран софтвер на рачунарима како би безбедносни ризик свели на најмању могућу меру од злонамерних програма, што ће Вам помоћи да остварите здрав ИКТ систем, унапредите пословање и продуктивност рада.

Добро управљање софтверском имовином и добро писана политика контроле инсталирања рачунарских програма омогућиће вам да остварите своју улогу у стварању добре софтверске инфраструктуре и будете равноправни конкурент на нашем и ширем тржишту.

Коришћење нелегалног софтвера представља повреду законом заштићеног ауторског права, која повлачи одговорност по одредбама Закона о ауторским и сродним правима и Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високо технолошког криминала.

Према последњим објављеним подацима, закључно са 2015.годином, степен пиратерије у Србији износи 67%, а вредност нелиценцираног софтвера 54 милиона долара, са тенденцијом даљег пада.

Позивамо Вас да посетите интернет страницу Пореске управе www.purs.gov.rs и преузмете Контролну листу за контролу софтвера и информишете се о питањима и радњама које ћемо примењивати у редовном инспекцијском надзору.

За сва питања везана за права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података можете да се информишете посредством сајта Пореске управе или путем телефона:

011-39 50 630; 39 53 332;
034-33 78 64;
021-487 43 76; 021-480 27 13;
018-51 51 92;

Пореска управа“

Поделите: