Накнада коју резидентно правно лице плаћа нерезидентом правном лицу по основу коришћења софтвера представља ауторску накнаду која је опорезива порезом по одбитку

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1095/2022-04 од 28.5.2024. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: