Poziv Poreske uprave poreskim obveznicima da koriste licencirani softver

Poreska uprava je poreskim obveznicima poslala dopis u kojem ih poziva da u svom poslovanju koriste licencirani softver.

U nastavku prenosimo u celosti dopis Poreske uprave:

„Poštovani poreski obveznici,

Pozivamo Vas da u svom poslovanju koristite licenciran softver na računarima kako bi bezbednosni rizik sveli na najmanju moguću meru od zlonamernih programa, što će Vam pomoći da ostvarite zdrav IKT sistem, unapredite poslovanje i produktivnost rada.

Dobro upravljanje softverskom imovinom i dobro pisana politika kontrole instaliranja računarskih programa omogućiće vam da ostvarite svoju ulogu u stvaranju dobre softverske infrastrukture i budete ravnopravni konkurent na našem i širem tržištu.

Korišćenje nelegalnog softvera predstavlja povredu zakonom zaštićenog autorskog prava, koja povlači odgovornost po odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko tehnološkog kriminala.

Prema poslednjim objavljenim podacima, zaključno sa 2015.godinom, stepen piraterije u Srbiji iznosi 67%, a vrednost nelicenciranog softvera 54 miliona dolara, sa tendencijom daljeg pada.

Pozivamo Vas da posetite internet stranicu Poreske uprave www.purs.gov.rs i preuzmete Kontrolnu listu za kontrolu softvera i informišete se o pitanjima i radnjama koje ćemo primenjivati u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Za sva pitanja vezana za prava intelektualne svojine na računarske programe i baze podataka možete da se informišete posredstvom sajta Poreske uprave ili putem telefona:

011-39 50 630; 39 53 332;
034-33 78 64;
021-487 43 76; 021-480 27 13;
018-51 51 92;

Poreska uprava“

Podelite: